+31 (0)20 410 39 85

STUDIO 2

Film studio WITH 180° LIMBO

Because of the complete green screen environment in this, this film studio can literally be used for any production. You can opt for a standard virtual set, or we will create a custom-made world to match your recording or broadcast. The set is fully equipped and is always ready for use.

Do you need more support? We offer various services to help you with your production; from concept development and directing to professional presenters and make-up. Everything for your production can be found at Studio Schinkel in Amsterdam-South!

Specifications

Play Video

Livestream-studio for every type of production

With the film studio and green screen, you can go in all directions. We make your ideas reality. Whatever you want to broadcast; from an online quiz, presentations, online events, awards, interviews, a deep-dive or tutorials to individual recordings and of course also photography… Contact us to discuss the many possibilities.

Prices and packages

Studio only

½ day €550,-
1 day €850,-

GREEN SCREEN PRODUCTION

Price upon request

Additional services

Along with the studios, you can book all the support you need with us. From directing or make-up to full production. Our team of specialists is ready for you.

Learn more about the film studio

Do you have questions about renting the film studio? Do you want to reserve a studio, or do you require more services for your production? Feel free to contact us; we can help you further.

We are ready for you, for any type of production. For example, in addition to the livestream studio with green screen, we also offer studio 1: a TV studio with a multifunctional decor. Ideal for online events, webinars and talk shows. Curious who we work with? You can find an overview of our customers here.

Do you have any questions or would you like to receive more information? Please fill in the form below.

In case of a reservation, fill in the production date so we can check the availability straight away. You can also contact us via email: info@studioschinkel.nl or on +31(0)20 410 39 85.

Technische specificaties

Onze studio’s zijn volledig ingericht voor diverse type producties. Studio 1 en 2 kunnen los van elkaar gebruikt worden maar ook gelijktijdig. Vanuit de centrale regie worden beide studio’s bediend. Alles is ready-to-go in 10 minuten. Op verzoek kan de bestaande apparatuur uitgebreid worden vanuit ons magazijn, gelegen op slechts 20 minuten afstand van de studio.

Studio 1 = 10,5 x 9,0 x 3,5 meter

Studio 2 = 5,5 x 8,0 x 3,5 meter (limbo green screen)

Video control

Video camera's

Audio

Licht

Diversen

Extra diensten

Door onze jarenlange ervaring binnen de branche hebben we een uitgebreid partnernetwerk ontwikkeld. Hierdoor kunnen we je op elk vlak binnen je productie ondersteunen. Bekijk hieronder ons aanbod en neem contact met ons op om je productie te bespreken.

Regie

Je mag natuurlijk je eigen regisseur meenemen, maar we kunnen daar ook een voorstel voor doen. We beschikken over een groot netwerk van professionele (televisie)regisseurs die bekend zijn met onze studio’s en het type productie.

Conceptontwikkeling

Weet je wel wat je wilt communiceren, maar nog niet precies hoe? We werken met ervaren programmamakers die van jouw ideeën een lekker lopend programma kunnen maken met de juiste spanningsboog en interactie met je kijkers.

Productie en redactie

Zo’n uitzending maken is best veel werk. Ben je op zoek naar ondersteuning? Dan hebben we ervaren redacteuren en producers die je kunnen helpen met callsheets, draaiboeken en scripts.

(Video)graphics en vormgevingspakketten

We helpen je graag bij het ontwikkelen van leaders, bumpers, titelvormgeving, schermcontent en muziekpakketten. In ons netwerk zitten diverse partijen die dagelijks (muziek)vormgeving ontwikkelen voor grote en kleine video- en televisieproducties.

Videomontage

Bestaat je uitzending deels uit van tevoren opgenomen video’s? Dan kunnen wij je helpen bij de montage daarvan. Ook wanneer je video’s op basis van bestaand materiaal wilt laten monteren of na afloop fragmenten uit de uitzending los nodig hebt.

Presentatoren

Een passende presentator is essentieel voor het eindresultaat. We beschikken over een netwerk professionele presentatoren, zowel Nederlands- als Engelstalig, en helpen je graag de juiste te vinden.

Visagie

Studio Schinkel beschikt over een eigen visagie ruimte. We werken met verschillende visagisten welke allemaal zeer ervaren zijn met video- en televisieproducties. Uiteraard mag je ook je eigen visagist meenemen!

Decorontwerp en -productie

Heb je aanvullende wensen voor een specifieke desk of tafel? Wil je de set in studio 1 branden met specifieke visuals? Of heb je props nodig voor je uitzending en iemand die je producten of set mooi neerzet? We stellen je graag voor aan ons team van setdressers, decorontwerpers en decorbouwers.

Streaming platform selectie

Ben je er nog niet uit welk platform je voor het streamen van je uitzending in wilt zetten? Wij kunnen je adviseren welke opties er zijn. Van low budget tot high-end en van traditioneel ‘zenden’ tot platforms met interactiemogelijkheden.

Technical specifications

Our studios are fully equipped for livestreams, video recordings, online broadcasting and television productions. Studio 1 and 2 -a limbo greenscreen- can be used separately, but also together and at the same time. The control room can operate both studios. Everything is ready to go in 10 minutes. All equipment can be expanded on request, we have our own rental stock to service any needs you might have. Our warehouse is only 20 minutes away.

Studio 1 = 10.5 x 9.0 x 3.5 m

Studio 2 = 5.5 x 8.0 x 3.5 m (limbo green screen)

Video control

Video cameras

Audio

Lights

Misc

Extra services

Thanks to our many years of experience in the industry, we have developed an extensive partner network. This allows us to support you in every area of your production. View our range below and contact us to discuss your production.

Direction

You can of course bring your own director, but we can also make a proposal. We have a large network of professional (television) directors who are familiar with our studios and the type of production.

Concept development

Do you know what you want to communicate, but not exactly how? We work with experienced program makers who can turn your ideas into a smoothly run program with the right tension and interaction with your viewers.

Production and editing

Making a broadcast is quite a lot of work. Are you looking for support? Then we have experienced editors and producers who can help you with call sheets and scripts.

(Video) graphics and design packs

We are happy to help you develop leaders, bumpers, title design, screen content and music packages. Our network includes various parties that develop and (music) design on a daily basis for large and small video and television productions.

Video montage

Does your broadcast consist partly of pre-recorded videos? Then we can help you with the installation. Even if you want to have videos edited based on existing material or if you need fragments from the broadcast afterwards.

Presenters

A suitable presenter is essential for the end result. We have a network of professional presenters, both Dutch and English speaking, and are happy to help you find the right one.

Make-up

Studio Schinkel has its own make-up room. We work with various make-up artists who are all very experienced with video and television productions. Of course, you can also bring your own makeup artist!

Set design and production

Do you have additional wishes for a specific desk or table? Do you want specific visuals in studio 1? Or do you need props for your broadcast and someone who will present your products or set beautifully? We would like to introduce you to our team of set dressers, set designers and set builders.

Streaming platform selection

Are you not yet sure which platform you want to use for streaming your broadcast? We can advise you which options are available. From low budget to high-end and from traditional 'sending' to platforms with interaction options.