+31 (0)20 410 39 85

Prices and packages

The high-end studios can be rented for both large and small productions. View our packages below or request a custom quote.

Prices studio 1: TV studio with multifunctional decor

Studio only

Incl. studio manager

½ day €950,-
1 day €1.450,-

Package 1

Presentation

from €1.499,-

Package 2

Webinar or interview

from €1.999,-

Package 3

Round table or town hall

from €2.599,-

Package 4

Custom (TV)

Price upon request

PRICES STUDIO 2: GREEN SCREEN STUDIO WITH 180° LIMBO

Studio only

Incl. studio manager

½ day €550,-
1 day €850,-

GREEN SCREEN PRODUCTION

The different possibilities in a green screen studio do not allow a fixed charge. Please let us know your wishes so we can offer you a customized price.

Price upon request

Included as standard

Terms

Optional

Additional services

Along with the studios, you can book all the support you need with us. From directing or make-up to full production. Our team of specialists is ready for you.

Extra diensten

Door onze jarenlange ervaring binnen de branche hebben we een uitgebreid partnernetwerk ontwikkeld. Hierdoor kunnen we je op elk vlak binnen je productie ondersteunen. Bekijk hieronder ons aanbod en neem contact met ons op om je productie te bespreken.

Regie

Je mag natuurlijk je eigen regisseur meenemen, maar we kunnen daar ook een voorstel voor doen. We beschikken over een groot netwerk van professionele (televisie)regisseurs die bekend zijn met onze studio’s en het type productie.

Conceptontwikkeling

Weet je wel wat je wilt communiceren, maar nog niet precies hoe? We werken met ervaren programmamakers die van jouw ideeën een lekker lopend programma kunnen maken met de juiste spanningsboog en interactie met je kijkers.

Productie en redactie

Zo’n uitzending maken is best veel werk. Ben je op zoek naar ondersteuning? Dan hebben we ervaren redacteuren en producers die je kunnen helpen met callsheets, draaiboeken en scripts.

(Video)graphics en vormgevingspakketten

We helpen je graag bij het ontwikkelen van leaders, bumpers, titelvormgeving, schermcontent en muziekpakketten. In ons netwerk zitten diverse partijen die dagelijks (muziek)vormgeving ontwikkelen voor grote en kleine video- en televisieproducties.

Videomontage

Bestaat je uitzending deels uit van tevoren opgenomen video’s? Dan kunnen wij je helpen bij de montage daarvan. Ook wanneer je video’s op basis van bestaand materiaal wilt laten monteren of na afloop fragmenten uit de uitzending los nodig hebt.

Presentatoren

Een passende presentator is essentieel voor het eindresultaat. We beschikken over een netwerk professionele presentatoren, zowel Nederlands- als Engelstalig, en helpen je graag de juiste te vinden.

Visagie

Studio Schinkel beschikt over een eigen visagie ruimte. We werken met verschillende visagisten welke allemaal zeer ervaren zijn met video- en televisieproducties. Uiteraard mag je ook je eigen visagist meenemen!

Decorontwerp en -productie

Heb je aanvullende wensen voor een specifieke desk of tafel? Wil je de set in studio 1 branden met specifieke visuals? Of heb je props nodig voor je uitzending en iemand die je producten of set mooi neerzet? We stellen je graag voor aan ons team van setdressers, decorontwerpers en decorbouwers.

Streaming platform selectie

Ben je er nog niet uit welk platform je voor het streamen van je uitzending in wilt zetten? Wij kunnen je adviseren welke opties er zijn. Van low budget tot high-end en van traditioneel ‘zenden’ tot platforms met interactiemogelijkheden.

Voor meer informatie en vragen vul onderstaand formulier in.

Voor reserveringen vul de productiedatum in, zodat we direct de beschikbaarheid kunnen controleren. Of neem contact met ons op via: info@studioschinkel.nl of +31(0)20 410 39 85.

Do you have any questions or would you like to receive more information? Please fill in the form below.

In case of a reservation, fill in the production date so we can check the availability straight away. You can also contact us via email: info@studioschinkel.nl or on +31(0)20 410 39 85.

Extra services

Thanks to our many years of experience in the industry, we have developed an extensive partner network. This allows us to support you in every area of your production. View our range below and contact us to discuss your production.

Direction

You can of course bring your own director, but we can also make a proposal. We have a large network of professional (television) directors who are familiar with our studios and the type of production.

Concept development

Do you know what you want to communicate, but not exactly how? We work with experienced program makers who can turn your ideas into a smoothly run program with the right tension and interaction with your viewers.

Production and editing

Making a broadcast is quite a lot of work. Are you looking for support? Then we have experienced editors and producers who can help you with call sheets and scripts.

(Video) graphics and design packs

We are happy to help you develop leaders, bumpers, title design, screen content and music packages. Our network includes various parties that develop and (music) design on a daily basis for large and small video and television productions.

Video montage

Does your broadcast consist partly of pre-recorded videos? Then we can help you with the installation. Even if you want to have videos edited based on existing material or if you need fragments from the broadcast afterwards.

Presenters

A suitable presenter is essential for the end result. We have a network of professional presenters, both Dutch and English speaking, and are happy to help you find the right one.

Make-up

Studio Schinkel has its own make-up room. We work with various make-up artists who are all very experienced with video and television productions. Of course, you can also bring your own makeup artist!

Set design and production

Do you have additional wishes for a specific desk or table? Do you want specific visuals in studio 1? Or do you need props for your broadcast and someone who will present your products or set beautifully? We would like to introduce you to our team of set dressers, set designers and set builders.

Streaming platform selection

Are you not yet sure which platform you want to use for streaming your broadcast? We can advise you which options are available. From low budget to high-end and from traditional 'sending' to platforms with interaction options.